Apel do radnych – nie niszczcie Dzielnicy Muzycznej

W związku z pracami nad budżetem miasta Bydgoszczy zwracamy się z apelem do Radnych Miasta Bydgoszczy o usunięcie z rozdziału 60016 podzadania nr 2 w następującym zadaniu:

Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej – 20.565 zł – b) podzadanie nr 2 – budowa nowej ulicy Nowomazowieckiej łączącej ul. Mazowiecką z ul. Gdańską.

Realizacja tego zadania stoi w sprzeczności z rozwojem Śródmieścia i Dzielnicy Muzycznej i nie prowadzi do realnego rozwiązania problemów komunikacyjnych w dzielnicy Bocianowo – to marnowanie środków budżetowych w tak trudnych czasach.

  • Po zwężeniu ul. Świętojańskiej do jednego pasa widać, że obecny układ ulic w rejonie Bocianowa bez problemu obsługuje istniejący ruch pojazdów pomiędzy ulicą Gdańską a dworcem kolejowym.
  • W związku z postępującą rozbudową rejonu Nowego Bocianowa budowa ul. Nowomazowieckiej dubluje się z przedstawionym niedawno planem połączenia ulicy Świeckiej z Chocimską, które będą tworzyły alternatywne połączenie ul. Gdańskiej z dworcem kolejowym. Jako alternatywę dla Nowomazowieckiej warto rozważyć przyśpieszenie budowy właśnie tego połączenia. Docelowo planowanie jest uspokojenie ruchu w rejonie Śródmieścia i przeniesienie go na Trasę WZ.
  • Obecny układ komunikacyjny Bocianowa został stworzony ponad 50 lat temu, gdy nie była jeszcze zbudowana ani Kamienna, ani Sułkowskiego w obecnej formie, ani Most Pomorski. Uruchomienie linii autobusowej nr 11 (późniejsza 61) od placu Piastowskiego przez pętlę uliczną Mazowiecka – Hetmańska to rok 1961 (czyli 59 lat temu!), a w 1973 została ona przedłużona do Gajowej przez Cieszkowskiego (powrót Świętojańską). Tzw. Nowomazowiecka konserwuje ten układ traktując ulice Śródmieścia jako trasy przelotowe, zamiast rozwiązywać palące problemy Śródmieścia takie jak hałas drogowy, smog wynikający z kongestii czy puste lokale użytkowe.
  • Realizacja tzw. Nowomazowieckiej spowoduje zniszczenie otoczenia Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych i otaczającej zieleni. Przez wprowadzenie ruchu samochodowego w kwartał podwórek znacząco obniży się komfort mieszkania w kamienicach przy Świętojańskiej, Pomorskiej, Cieszkowskiego. Pod pozorem przeniesienia ruchu z ul. Cieszkowskiego czy Świętojańskiej, faktycznie przenosi się do spod okien od frontu kamienic pod okna od strony terenów zieleni, dotychczas będących oazą spokoju i siedliskiem dla zwierząt, szczególnie ptaków, bezpowrotnie to niszcząc.
  • Zostanie obniżone bezpieczeństwo użytkowników ruchu: długie proste i szerokie jezdnie to wyższe prędkości osiągane przez samochody, a do tego dojdzie kolejna przeszkoda (światła) dla pieszych i tramwajów wzdłuż Gdańskiej na nowym skrzyżowaniu, zatem dla usprawnienia ruchu samochodowego powstaną nowe utrudnienia dla pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej, czyli dokładnie odwrotnie niż w planach miasta, w szczególności w niedawno przyjętej Strategii Bydgoszcz 2030.
  • Kolejne ślepe ściany i wyburzenia w Śródmieściu negatywnie wpłyną na wizytówkę naszego miasta – Dzielnicę Muzyczną. W interesie miasta jest podejmowanie takich działań, aby zabudowa Dzielnicy Muzycznej była jak najbardziej spójna. Efekty wyburzeń pod szerokie inwestycje drogowe widać na Zbożowym Rynku.

Jako alternatywa do budowy nowej ulicy, wyburzeń kamienic i wycinki zieleni powinna być rozpatrywana reorganizacja ruchu drogowego w tym rejonie (linii autobusowych i ruchu samochodów), jak również zbadanie możliwości utworzenia nowych połączeń pieszych czy rowerowych między Gdańską a Pomorską na wysokości ulicy Mazowieckiej, czyli promowanie tych sposobów poruszania się po centrum jakie są tam pożądane (np. z wykorzystaniem przejść przez bramy kamienic), a nie ułatwień dla ruchu samochodowego, generującego zagęszczenie pojazdów na ulicach, całodzienny hałas i spaliny zanieczyszczające powietrze.

Budowa nowych tras tranzytowych przez Śródmieście stoi także w jawnej sprzeczności ze Strategią Bydgoszcz 2030, w której wprost mowa, w Obszarze V Nowoczesny transport i komunikacja na s. 37, o przyjętych kierunkach działań władz miasta: “Wyłączenie lub ograniczenie ruchu samochodowego na terenach śródmiejskich” jak i “Realizacji przedsięwzięć na rzecz ograniczenia hałasu komunikacyjnego”.

Uważamy, że przedstawione argumenty są w pełni wystarczające do usunięcia tego punktu z budżetu miasta przez Radę Miasta Bydgoszczy. Głos przeciwny budowie tzw. ulicy Nowomazowieckiej popierają również: Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego, MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz Tak, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bydgoszcz, Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz.

Szczerze liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu!