Zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz nagraniami z konferencji „Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta”, która miała miejsce w bydgoskim Ratuszu w dniu 15 maja 2018 r.

Otwarcie konferencji przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych Pawła Górnego oraz wprowadzenie Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy Pana Mirosława Kozłowicza:

 

Poniżej nagranie z otwarcia:

 

Paweł Górny przedstawia działania Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy:

Aleksander Szurpita opowiada o potrzebie zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem priorytetów transportowych przy planowaniu polityki komunikacyjnej miasta:

Poniżej nagranie wystąpienia członków Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy:

 

Pan Robert Buciak ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w Warszawie opowiada o roli Federacji Piesza Polska w promowaniu działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i pokonywanie problemów napotykanych przez pieszych w polskich miastach:

Poniżej nagranie z wystąpienia Pana Roberta Buciaka:

 

Pani Anna Zielińska z Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie mówi o Wizji Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych:

Poniżej nagranie z wystąpienia Pani Anny Zielińskiej:

 

Pan Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przedstawia receptę na stworzenie miasta szczęśliwych ludzi poprzez zmianę podejścia do tematu komunikacji i transportu:

Poniżej nagranie z wystąpienia Pana Tomasz Toszy:

 

Film „Moving Beyond Zero”Swedish Traffic Safety Council for Active and Sustainable Mobility:

 

Prof. Andrzej Zalewski, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przybliża współczesne podejście do organizacji ruchu pieszego:

Poniżej nagranie z wystąpienia Prof. Andrzeja Zalewskiego:

 

Pani Anna Rembowicz-Dziekciowska, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy  relacjonuje temat rewitalizacji przestrzeni publicznych w Bydgoszczy. Poniżej prezentacja w formacie wideo:

Poniżej nagranie z wystąpienia Pani Anny Rembowicz-Dziekciowskiej:

 

Pan Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi opowiada o tym jaka zmiany zachodzą w kontekście aktywności środowisk pieszych oraz o tym że zdobywają coraz większy głos:

Poniżej nagranie z wystąpienia Pana Rafała Górskiego:

 

Na zakończenie zaprosiliśmy na spacer badawczy ulicami Bydgoszczy w ramach ogólnoświatowych Jane’s Walk:

 

Program konferencji: Debata „Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta”

„Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta” [relacja I]

Wszystkie nagrania z konferencji: Debata „Bezpieczeństwo pieszych – jak projektować i zmieniać nasze miasta”