Od poniedziałku (14 września) bydgoszczanie mogą głosować na pozytywnie zweryfikowane projekty tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszanie wniosków w ramach programu „5/6” Budżet Obywatelski rozpoczęło się 20 lipca i trwało do 7 sierpnia. Następnie prowadzona była merytoryczna i formalna weryfikacja złożonych wniosków. 14 września rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do 30 września. Wyniki głosowania zostaną opublikowane w połowie października. Podczas tegorocznej, czwartej edycji  weryfikacji zostało poddanych 289 wniosków. Łącznie zgłoszonych zostało około 600 propozycji. Ostatecznie, po weryfikacji i ocenie pod głosowanie poddane zostaną 152 projekty na łączną kwotę 16 mln 264 tysięcy 154 zł.

 

Zasady głosowania:

  • Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy, która ukończyła 16 lat.
  • Głosujący wybiera 1 zadanie z listy projektów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu „GŁOSUJ”
  • Projekt zadania wybrany poniżej otrzymuje 1 głos.
  • Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebny jest Twój numer PESEL (wyłącznie do celów głosowania).
  • Głosowanie trwa od 14 września do 30 września 2015 r.
  • Projekty, które uzyskają najwyższą ilość głosów zostaną wpisane do budżetu Miasta Bydgoszczy na 2016 rok.

Głosowanie odbywa się dwutorowo – za pomocą aplikacji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego lub w formie papierowej. Wystarczy wydrukować jedną z kart do głosowania (odpowiednią dla danego okręgu) ze strony www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i domach kultury. Karty do głosowania są także do pobrania w tych placówkach. Do realizacji kierowane będą wnioski, które uzyskają największą liczbę głosów. Nie mogą one jednak przekroczyć środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego na dane osiedle.

Przejdź do głosowania