12 maja 2015 r. na Starym Rynku odbyły się Targi Ekonomii Społecznej. Zaprezentowały się spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej. Ludzie, którzy pracują z pasją.

Kluczową ideą ekonomii społecznej jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują zadania, z których ani państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się w sposób wystarczająco skuteczny.

Odgrywa ona ważną rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na targach pojawiły się m.in. Stowarzyszenie Sue Ryder, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wiatrak i Modrze, Fundacja Aktywizacja, Centrum Integracji Społecznej, Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska”, Fundacja Zamek Bydgoski. Nie zabrakło także stoiska Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Podczas wydarzenia promowaliśmy ideę zrównoważonego transportu, to czym Stowarzyszenie zajmuje się na co dzień oraz przede wszystkim projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi” – przypominaliśmy mieszkańcom, że mogą mieć rzeczywisty wpływ na to jak rozwija się nasze miasto i czy jest miejscem dobrym do życia.