Konsultacje społeczne

Spotkanie odbyło się w środę 30 września 2020 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, a zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju transportu publicznego....

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych dotyczących sieci transportu miejskiego po uruchomieniu linii tramwajowej w ul. Kujawskiej w środę 30.09.2020 o godz. 17:00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu I piętro...

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje publiczne Prawa o ruchu drogowym, nadające większe uprawnienia dla pieszych jako niechronionych uczestników ruchu.