W Nowym Roku życzymy sobie jako mieszkańcy i naszemu miastu „100 lat Planowania DaSię”!

Jak najmniej Bydgoskich Ścieżek-Śmieszek oraz Grażyn & Januszów w różnych zarządach.