Idea Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych to grupa zapaleńców, która chce żyć w pięknej i przyjemnej Bydgoszczy. Chcemy być głosem tych, którzy w naszym kochanym mieście są pomijani, ignorowani i spychani na ostatnie miejsce – codziennych użytkowników ulic i placów – pieszych. Dlaczego? Bo pieszymi jesteśmy wszyscy. Bo wszystkie słynne „pocztówkowe” miasta, w których ludzie chcą mieszkać i je odwiedzać, łączy jedna cecha, niezależnie czy wybudowano je 1000 lat temu czy 100 lat temu – przyjazne ludziom przestrzenie publiczne.

Chcemy żyć w mieście, w którym rodzice nie muszą się bać, że ich 6-letnie dziecko zostanie potrącone przez samochód, jeśli tylko na chwilę spuszczą je z oczu. Chcemy żyć w mieście, w którym rodzic może wygodnie przemieszczać się z dzieckiem w wózku, w którym turysta z walizką nie musi taszczyć jej po schodach i krawężnikach co kilka metrów, a niepełnosprawny nie odbija się od drzwi każdej publicznej windy (o ile w ogóle taka winda jest). Chcemy żyć też w mieście, w którym 80-letni sędziwy i doświadczony pan nie zginie pod kołami samochodów przy pierwszej próbie przejścia przez źle zaprojektowane przejście i nie musi się na każdym kroku wspinać po schodach, uważać na krzywe krawężniki i chodniki. Głęboko wierzymy, że wówczas również wszyscy pozostali będą czuć się dobrze w mieście.

Dlaczego? Bo miasto, na którego ulicach i placach czujemy się dobrze i przyjemnie przede wszystkim jako ludzie, to miasto, w którym po prostu żyje się szczęśliwie.

 

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy powstało w styczniu 2017 r. i wywodzi się z działań podejmowanych w projekcie „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi” w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Projekt realizowany był w latach 2015-2016 w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program ten ma na celu zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

baner eea grants

Z dniem 20 stycznia 2017 r. zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie zwykłe w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod pozycją nr 12, ze zmianą danych w dniu 15 lutego 2018 r. w związku z powołaniem Zarządu Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Społeczny Rzeczny Pieszych w Bydgoszczy powstało przy wsparciu Bydgoskiego Inkubatora NGO’2016.

Braliśmy udział także w szeregu szkoleń lokalnych i ogólnokrajowych dla aktywnych organizacji pozarządowych.

 

Dołącz do Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczny Rzeczny Pieszych w Bydgoszczy zaprasza do aktywnego włączenia się w działalność na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa pieszych w Bydgoszczy.

Przeczytaj regulamin, pobierz deklarację!