O nas

Idea Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych to grupa zapaleńców, która chce żyć w pięknej i przyjemnej Bydgoszczy. Chcemy być głosem tych, którzy w naszym kochanym mieście są pomijani, ignorowani i spychani na ostatnie miejsce – codziennych użytkowników ulic i placów – pieszych. Dlaczego? Bo pieszymi jesteśmy wszyscy. Bo wszystkie słynne „pocztówkowe” miasta, w których ludzie chcą mieszkać i je odwiedzać, łączy jedna cecha, niezależnie czy wybudowano je 1000 lat temu czy 100 lat temu – przyjazne ludziom przestrzenie publiczne.

Chcemy żyć w mieście…

Chcemy żyć w mieście, w którym rodzice nie muszą się bać, że ich 6-letnie dziecko zostanie potrącone przez samochód, jeśli tylko na chwilę spuszczą je z oczu. Chcemy żyć w mieście, w którym rodzic może wygodnie przemieszczać się z dzieckiem w wózku, w którym turysta z walizką nie musi taszczyć jej po schodach i krawężnikach co kilka metrów, a niepełnosprawny nie odbija się od drzwi każdej publicznej windy (o ile w ogóle taka winda jest). Chcemy żyć też w mieście, w którym 80-letni sędziwy i doświadczony pan nie zginie pod kołami samochodów przy pierwszej próbie przejścia przez źle zaprojektowane przejście i nie musi się na każdym kroku wspinać po schodach, uważać na krzywe krawężniki i chodniki. Głęboko wierzymy, że wówczas również wszyscy pozostali będą czuć się dobrze w mieście.

Dlaczego?

Bo miasto, na którego ulicach i placach czujemy się dobrze i przyjemnie przede wszystkim jako ludzie, to miasto, w którym po prostu żyje się szczęśliwie.

Powstanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy powstało w styczniu 2017 r. i wywodzi się z działań podejmowanych w projekcie „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi” w Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Projekt realizowany był w latach 2015-2016 w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Program ten ma na celu zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Z dniem 20 stycznia 2017 r. zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie zwykłe w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod pozycją nr 12.

Stowarzyszenie Społeczny Rzeczny Pieszych w Bydgoszczy powstało przy wsparciu Bydgoskiego Inkubatora NGO’2016. Braliśmy udział także w szeregu szkoleń lokalnych i ogólnokrajowych dla aktywnych organizacji pozarządowych.

Jakie są nasze cele?

dążenie co jak najwyższej jakości przestrzeni publicznej na terenie miasta Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury odpowiadającej na potrzeby niechronionych uczestników ruchu, m.in. pieszych, rowerzystów, osób z ograniczoną mobilnością, osób niepełnosprawnych, uczniów, pasażerów komunikacji publicznej;

promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego jako efektywnych i ekologicznych środki poruszania się w przestrzeni miejskiej, w myśl zrównoważonego rozwoju miasta;

działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia;

działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni publicznej miasta oraz minimalizowania liczby wypadków i kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu;

działanie na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych w poruszaniu się po mieście;

działanie na rzecz priorytetowego traktowania infrastruktury dla ruchu pieszego w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta;

wspieranie upowszechniania wiedzy nt. bezpiecznych rozwiązań w ruchu drogowym chroniących pieszych.

Zespół Stowarzyszenia

Pawel Gorny 2

Paweł Górny

Przewodniczący Stowarzyszenia

Absolwent „Szkoły Liderów”, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej na SGH. Orędownik idei „miasta dla ludzi”.

Marzena Błaszczyk

Marzena Błaszczyk

Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia

Zawodowo zarządza projektami. Piesza, rowerzystka, narciarka. Absolwentka Szkoły Inicjatyw Strażniczych Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Pawel Piatkowski

Paweł Piątkowski

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia

Pieszy, rowerzysta, kierowca, bydgoski lokalny patriota.

Szymon Lachowski

Szymon Lachowski

Zainteresowania: medycyna i filozofia. W Warszawie fanatyczny rowerzysta, w Bydgoszczy zagorzały pieszy. Poza tym intensywnie myśli, jak pływać z Bydgoszczy do Koronowa. 

Aleksander Szurpita

Aleksander Szurpita

Rodzic dwójki dzieci w wieku szkolnym, aktywnie wspierający bezpieczeństwo pieszych, pasjonat zaawansowanej bezpiecznej jazdy defensywnej.

Adam Hoffmann 2

Adam Hoffmann

Jestem Bydgoszczaninem i od wielu lat zajmuję się aktywizmem miejskim. Interesuje się urbanistyką oraz socjologią miasta. Od 2015 roku jestem członkiem Partii Razem.

Czlonek_Marta Bejenka-Reszka

Marta Bejenka-Reszka

 Architekt z zamiłowania i wykształcenia. Zainteresowania: książki, architektura, urbanistyka, konserwacja zabytków i dobra kuchnia. Po Bydgoszczy głównie na rowerze lub komunikacją miejską. Świeżo upieczona mama małej Ani.

Czlonek_Patryk Konsorski

Patryk Konsorski

Członek Stowarzyszenia

Czlonek_Leszek Lipinski

Leszek Lipiński

Członek Stowarzyszenia

Czlonek_Lukasz Kryger

Łukasz Kryger

Łatwiej spotkać mnie w Bydgoszczy na rowerze niż pieszo, ale wiem że najskuteczniejszym sposobem na poprawę losu rowerzystów w mieście jest polepszenie infrastruktury dla pieszych (wciąż niewiele osób ma świadomość, jak wielki i bezpośredni wpływ miałoby to na jakość codziennego życia każdego mieszkańca Bydgoszczy).

Czlonek_Tomasz Nguyen-Xuan

Tomasz Nguyen-Xuan

Społecznik, pasjonat historii, obrońca bydgoskich kamienic. Zwolennik przyjaznego miasta i patrzenia władzy na ręce.

Czlonek_Daniel Kaszubowski

Daniel Kaszubowski

Bydgoszczanin, technik ekonomista, licencjat z zarządzania, miłośnik przyrody i transportu zbiorowego.

Dołącz do nas

Stowarzyszenie Społeczny Rzeczny Pieszych w Bydgoszczy zaprasza do aktywnego włączenia się w działalność na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych i bezpieczeństwa pieszych w Bydgoszczy.

 

Przeczytaj regulamin, pobierz deklarację!