Nasze Stowarzyszenie wraz z poparciem szerokiego grona społeczników i stowarzyszeń, przedstawia propozycję organizacji ruchu drogowego dotyczącą rewitalizowanego obecnie Starego Rynku i najbliższych okolic.

Podstawowym założeniem zmian jest zmniejszenie nieograniczonego ruchu pojazdów na Starym Rynku i dzięki temu stworzenie miejsc sprzyjających funkcjom rekreacyjnym, turystycznym, kulturalnym i jednocześnie handlowym, przy zapewnieniu możliwości dostaw do okolicznych lokali.

 

Obecnie wokół Starego Rynku można zidentyfikować dwa główne piesze ciągi komunikacyjne:

 • Mostowa – Stary Rynek – Batorego,
 • Magdzińskiego – Stary Rynek – Niedźwiedzia – Ku Młynom – Wyspa Młyńska,

i to one powinny wyznaczać organizację ruchu na poszczególnych okolicznych ulicach.

Wymienione niżej ulice wokół Starego Rynku różnią się swoim obecnym charakterem i funkcją, jak i możliwym potencjałem zagospodarowania w najbliższej przyszłości – od tych czynników zależy proponowana organizacja ruchu:

 • Mostowa: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałymi wygrodzeniami z obu stron (konieczne uzupełnienie wygrodzenia w postaci słupków po stronie północnej i nieznaczne wygrodzenie po stronie południowej w postaci 1-2 słupków/donic);
 • Jatki: bez zmian, część północna służąca dostawom, część południowa jako miejsce na ogródki gastronomiczne;
 • Kręta: ruch dwukierunkowy z uwagi na dojazd do parkingu podziemnego pod ul. Jatki, chodnik północny jako miejsce na ogródki gastronomiczne (wariantowo: od strony zachodniej wygrodzenie blokadą ruchomą przy ul. Jatki – wyjazd z warunkowego przejazdu dla dostaw);
 • Magdzińskiego: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony wschodniej, pełne wykorzystanie potencjału rekreacyjno-handlowego tej ulicy;
 • Jana Kazimierza: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem z możliwością demontażu w przypadku konieczności wjazdu pojazdów ponadgabarytowych (dojazd pojazdów z wyposażeniem sceny muzycznej, straż pożarna itp.), w części południowej (Zaułek-Długa) miejsce na postój taxi, wyjazd ulicą Zaułek w obu kierunkach (zakaz zawracania);
 • Zaułek: ruch samochodowy, dojazd do posesji i dostawy do lokali w południowej pierzei Rynku, które w większości posiadają zaplecza od tej strony, wjazd z ul. Jana Kazimierza, wyjazd w kierunku ul. Podwale i ul. Batorego;
 • Batorego: w części północnej wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, przy ul. Zaułek zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic, w części południowej (Zaułek-Długa) wyjazd z ul. Zaułek;
 • Niedźwiedzia: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, miejsce na ogródki gastronomiczne, zamknięcie stałym wygrodzeniem w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej, wyjazd z Ratusza wyłącznie w stronę ul. Farnej z wykorzystaniem wewnętrznego ronda na dziedzińcu;
 • Ku Młynom: wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, najważniejszy ciąg komunikacyjny w kierunku Wyspy Młyńskiej, zamknięcie stałymi wygrodzeniami w postaci słupków/donic od strony ul. Jezuickiej i ul. Przyrzecze;
 • Jezuicka: jednokierunkowy ruch samochodowy od strony ul. Długiej do ul. Farnej;
 • Farna: jednokierunkowy ruch samochodowy od ul. Jezuickiej do ul. Ks. Malczewskiego, dojazd do Ratusza (przy ul. Ks. Malczewskiego wygrodzenie blokadą ruchomą – wariantowy przejazd dla dostaw, blokada obsługiwana przez Straż Miejską z budynku Ratusza);
 • Ks. Malczewskiego i Grodzka: jednokierunkowy ruch samochodowy, wyjazd ze strefy Starego Rynku w kierunku ul. Mostowej.

Dodatkowym wariantem naszej koncepcji może być zamknięcie odcinka ulicy Długiej, pomiędzy Jana Kazimierza a Batorego, z zachowaniem przejazdu równoległą ulicą Zaułek. Pozwoli to wypróbować rozstawienie na Długiej większej ilości ogródków gastronomicznych, bez obawy o przejeżdżające szybko samochody. Z kolei skręcanie przez Zaułek zniechęci kierowców to przejazdu tranzytowego przez Długą i zostawi tylko ruch docelowy, z ograniczonymi możliwościami parkowania.

O naszej propozycji w lokalnych mediach: