Zakończyły się pracę nad społeczną strategią rewitalizacji Starego Fordonu. Przez kilka miesięcy organizatorzy badali potrzeby mieszkańców Starego Fordonu, ich oczekiwania i obawy związane z planowanymi zmianami. Mieszkańcy razem z urzędnikami pracowali w kilku grupach, gdzie szukali rozwiązań na ożywienie Starego Fordonu. Dokument powstały dzięki pracy tych grup stanowi zestaw ponad 100 połączonych ze sobą działań, ale nie jest to lista zamknięta. Organizatorzy czekają na uwagi i opinie mieszkańców. Zbieranie opinii trwa do 18 października.  Strategia po ewentualnych poprawkach będzie podstawą do przygotowywanego przez Urząd Miasta w Bydgoszczy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starego Fordonu. Organizatorem procesu powstawania społecznej strategii rewitalizacji Starego Fordonu jest Fundacja UKW przy współpracy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy. Więcej informacji o konsultacjach znajdziesz na stronie http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/102/strategia-rewitalizacji-starego-fordonu.html

Pobierz Społeczną Strategię