Vision Zero

POLITYKA „VISION ZERO”

TO ZERO OFIAR ŚMIERTELNYCH I CIĘŻKO RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BYDGOSZCZY DO ROKU 2030!

 • W większości polskich miast liczba wypadków z udziałem pieszych maleje. W Bydgoszczy w 2015 r. wzrosła do 235 w porównaniu ze 172 wypadkami w roku wcześniejszym.
 • Żadna śmierć w wypadku drogowym nie może być akceptowana. Działania chroniące życie oraz zdrowie powinny być traktowane priorytetowo i stawiane ponad przepustowością dróg.
 • Wypadki drogowe to nie tylko tragedie osobiste, ale również wielka strata dla społeczeństwa – osoby te mogłyby pracować i być produktywne. Szacuje się że, koszty społeczne związane ze śmiercią lub leczeniem rannych to około 2 mln zł na osobę (za brd24.pl).
 • Nie wyeliminujemy błędów ludzkich, ale system transportu powinien być tak zaprojektowany, aby ich konsekwencją nie były ciężkie obrażenia lub śmierć człowieka.
 • Vision Zero to pakiet działań, które mają doprowadzić do roku, w którym nikt nie zginie na drogach. Są to działania długofalowe, ale warto postawić taki cel na przyszłość np. do 2030 roku.
 • Polityka Vision Zero została opracowana w Szwecji w drugiej połowie lat 90. Od tego czasu Szwedom udało się zmniejszyć liczbę ofiar wypadków o ponad połowę. W ich ślady idzie wiele miast na całym świecie.
 • Bydgoszcz ma szansę stać się jednym z pierwszych polskich miast, które wdroży ideę Vision Zero.

Przeczytaj:
Apel do Radnych Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r.
o wdrożenie Polityki „Vision Zero Bydgoszcz 2030”

 

Zobacz:

W dniu 24 lipca 2018 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy zarządzeniem nr 435/2018 powołał
ZESPÓŁ DO DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO MIASTA BYDGOSZCZY.
W skład Zespołu wchodzą:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Mirosław Kozłowicz
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
 • Straż Miejska w Bydgoszczy
 • oraz na zaproszenie Prezydenta Miasta stali przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy i Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy

Zadania Zespołu:

 • analiza rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • propagowanie i inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • podział środków z budżetu miasta na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontrola wydatkowania środków finansowych
 • swoje stanowisko Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta

Informacja Urzędu Miasta: „Bezpieczeństwo na wyższym poziomie”

O znaczeniu polityki Vision Zero w Polsce piszą m.in.:

A tu międzynarodowe przykłady, podpowiedzi, standardy w brd: