Vision Zero

POLITYKA „VISION ZERO”

TO ZERO OFIAR ŚMIERTELNYCH I CIĘŻKO RANNYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W BYDGOSZCZY DO ROKU 2030!

  • W większości polskich miast liczba wypadków z udziałem pieszych maleje. W Bydgoszczy w 2015 r. wzrosła do 235 w porównaniu ze 172 wypadkami w roku wcześniejszym.
  • Żadna śmierć w wypadku drogowym nie może być akceptowana. Działania chroniące życie oraz zdrowie powinny być traktowane priorytetowo i stawiane ponad przepustowością dróg.
  • Wypadki drogowe to nie tylko tragedie osobiste, ale również wielka strata dla społeczeństwa – osoby te mogłyby pracować i być produktywne. Szacuje się że, koszty społeczne związane ze śmiercią lub leczeniem rannych to około 2 mln zł na osobę (za brd24.pl).
  • Nie wyeliminujemy błędów ludzkich, ale system transportu powinien być tak zaprojektowany, aby ich konsekwencją nie były ciężkie obrażenia lub śmierć człowieka.
  • Vision Zero to pakiet działań, które mają doprowadzić do roku, w którym nikt nie zginie na drogach. Są to działania długofalowe, ale warto postawić taki cel na przyszłość np. do 2030 roku.
  • Polityka Vision Zero została opracowana w Szwecji w drugiej połowie lat 90. Od tego czasu Szwedom udało się zmniejszyć liczbę ofiar wypadków o ponad połowę. W ich ślady idzie wiele miast na całym świecie.
  • Bydgoszcz ma szansę stać się jednym z pierwszych polskich miast, które wdroży ideę Vision Zero.

Przeczytaj:
Apel do Radnych Miasta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2018 r.
o wdrożenie Polityki „Vision Zero Bydgoszcz 2030”

O znaczeniu polityki Vision Zero piszą w Polsce m.in.:

A tu międzynarodowe przykłady, podpowiedzi, standardy w brd: