Działajmy!

Jak możesz wpłynąć na rozwój naszego miasta?

Konsultacje Społeczne

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej coraz częściej ogłasza Konsultacje społeczne przed realizacją ważnych inwestycji drogowych. Warto śledzić stronę internetową ZDMiKP, a także stronę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, gdzie informujemy o tych konsultacjach.

Konsultacje społeczne to świetna okazja by poznać szczegółowe plany dotyczące danej inwestycji oraz jej wpływu na nasze najbliższe otoczenie. Bydgoszczanie coraz chętniej biorą udział w konsultacjach – zapoznają się z dokumentacją inwestycji, a także zgłaszają trafne uwagi i propozycje do projektów. Warto brać udział nie tylko w konsultacjach inwestycji nam najbliższych – dotyczących naszej okolicy – ale zachęcamy do uczestnictwa we wszystkich Konsultacjach Społecznych, które się w Bydgoszczy odbywają. Na naszej stronie znajdziecie raporty z konsultacji społecznych, w których uczestniczyliśmy – jest w nich wiele opinii i pomysłów mieszkańców!

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jeśli chcesz otrzymać dostęp do konkretnego dokumentu, np zatwierdzonych strategii, planów, rysunkóœ, dokumentacji związanych z inwestycjami, danych liczbowych i innych, możesz sporządzić wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Taki wniosek bardzo łatwo napisać, a instytucja publiczna, która otrzyma taki wniosek ma obowiązek udzielić informacji w ciągu 14 dni, w sposób wybrany przez wnioskodawcę – także pocztą elektroniczną.

Budżety obywatelskie

Bydgoszcz jest jednym z niewielu miast w Polsce, które prowadzi program budżetu obywatelskiego, zwanego też budżetem partycypacyjnym. Od 2012 roku, w ramach Programu 5/6 i Programu 25/75 przy współpracy mieszkańców, rad osiedli i władz miasta zrealizowano już wiele inwestycji, m.in. budowy ulic, oświetlenia ulicznego, chodników, placów zabaw, przeprowadzono remonty w szkołach, utworzono miejsca rekreacji na świeżym powietrzu. Warto wiedzieć, że inwestycje, które zostały zrealizowane zostały wybrane w głosowaniu internetowym przez mieszkańców Bydgoszczy. Warto zapoznać się z zasadami programów i zgłosić swoją propozycję w kolejnej edycji programu.

 

Co jeszcze możesz zrobić?

Zaproponuj zmianę!

Masz pomysł na poprawę funkcjonowania komunikacji publicznej? Znasz ciągi piesze, które wymagają natychmiastowej naprawy lub nie spełniają oczekiwań użytkowników? Pamiętaj, że możesz zgłosić pisemnie swój problem lub propozycję do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Pamiętaj, by podać swoje dane kontaktowe, jeśli chcesz otrzymać odpowiedź. Instytucje publiczne mają obowiązek udzielić Ci odpowiedzi w ciągu 30 dni. Pismo możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii danej jednostki.

Jeśli masz problem z redakcją pisma, skorzystaj z wzoru w postaci kilkudziesięciu pism o różnorodnej tematyce, które opublikowało do tej pory Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy.

 

Wskaż punkt na Mapie Barier

W ramach projektu Wszyscy Jesteśmy Pieszymi uruchomiliśmy specjalną Mapę Barier, na której zamieszczamy przysyłane przez Was zdjęcia miejsc w naszym mieście, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie lub niedogodność dla pieszych. Sprawdź na Mapie swoje osiedle, swoją drogę do szkoły lub pracy. Czy wszyskie punkty już zostały zaznaczone? Jeśli nie – czekamy na Twój sygnał!

Chcemy by Mapa Barier była drogowskazem dla władz miasta – by pokazała, które miejsca sprawiają najwięcej problemów pieszym, są niebezpieczne, nie spełniają swojej funkcji – gdzie należy zaplanować inwestycje w pierwszej kolejności.

Skorzystaj z pomocy Stowarzyszenia

Jeśli masz pomysł na poprawę sytuacji pieszych, poprawę dostępności komunikacji publicznej, a nie chcesz działać w pojedynkę, skontaktuj się z nami. Wiele z naszych wniosków, uwag i propozycji opiera się na korespondencji otrzymanej od mieszkańców – a więc codziennych użytkowników transportu publicznego i infrastruktury pieszej. My także codziennie z niej korzystamy i rozumiemy potrzeby mieszkańców. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje – czekamy na Wasze maile, wiadomości na forum dyskusyjnym, na facebooku oraz zapraszamy na nasze cykliczne spotkania!