Gorąco zachęcamy do udziału w trwających obecnie konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.W styczniu 2016 r., w związku z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Fordonu, planowane jest wprowadzenie wielu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zaprojektowany – nowy układ komunikacji zakłada zwiększenie znaczenia obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem tramwajów. W związku z tym, niezbędna jest też korekta układu linii autobusowych. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił konsultacje społeczne w tej sprawie. Swoje uwagi do proponowanego układu komunikacji publicznej można zgłaszać od 12.10 do 25.10.2015. Szczegóły propozycji znajdują się na stronie ZDMiKP.

Z kolei Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej”. Celem realizacji tego projektu jest poprawa spójności transportowej województwa kujawsko-pomorskiego, m.in poprzez rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej spójność województwa, rozwój infrastruktury kolejowej kluczowej dla spójności województwa a także rozwój publicznego transportu zbiorowego w aspekcie rozwoju infrastruktury oraz zakupu taboru. Uwagi do projektu można zgłaszać do 5 listopada 2015. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego.