Gmina Miasta Toruń oraz Partnerzy Projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” zapraszają uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia do wzięcia udziału w Konkursie pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi”.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4 w kontekście przedstawienia atrakcyjności transportu publicznego, ochrony środowiska i ekologii oraz przygotowanie opisu pracy zachęcającego mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

Prace konkursowe z danej placówki zgłasza Nauczyciel-Koordynator, który gromadzi prace, sporządza zestawienie prac oraz dostarcza na jeden z poniższych adresów:

  • Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, pokój nr 12,
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz,

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nowoczesny transport łączy ludzi”.
Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl
Termin zgłaszania prac do konkursu mija 11 grudnia 2015 r.

 

Szczegółowe informacje

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu
Karta informacyjna o konkursie